Funding

Hankkeen tulosten hyödyntäminen (FIN)

Hankkeen osaamistarvekartoitukset ja koulutuskokonaisuus moduulikuvauksineen sekä materiaaleineen ovat kaikkien kiinnostuneiden toimijoiden hyödynnettävissä ja löytyvät näiltä verkkosivuilta. Materiaalista hyötyvät esimerkiksi alan mikroyrittäjät sekä alkavien ja jo toimivien alan mikroyritysten kanssa työskentelevät toimijat. 

Keskeinen julkaisu on hankkeen käsikirja, Handbook Tämä käsikirja kannattaa lukea ensin läpi. Käsikirjassa on kuvattu kahdeksan moduulin laajuinen koulutus joka antaa inspiraatioita erilaisiin koulutus- ja työpajapäiviin sekä sisältöjen että valmiiden tehtävien osalta. Käsikirjaa voi tulostaa tai linkittää yrittäjille ja muille toimijoille. Käsikirja on englanniksi, joten tehtävien kääntäminen voi osoittautua tarpeelliseksi samoin kuin käsikirjan teoriaosuuden pohjalta omien suomenkielisten powerpoint-esitysten luominen.

Verkkosivuilta löytyviä suomenkielisiä powerpoint-esityksiä saa käyttää, mutta koska ne laadittu tietylle kohderyhmälle pilottikoulutuksen aikana, niiden hyödyntäminen lähdeaineistona omissa materiaaleissa voi olla tarkoituksenmukaisempaa. Vieraskielinen powerpoint-aineisto toimii hyvänä lähdeaineistona omille aineistoille.

Verkkosivuilla olevia videoita saa näyttää, mutta koska ne ovat vieraskielisiä, niiden tarkoituksenmukaista käyttöä voi pohtia. Ehkä niistä saisi hyviä case-esimerkkejä?

 

18.9.2020, Sanna-Mari & Jaana, SAMK