Funding

Materials

Gotland, Träff 6/19.3.2020, SVERIGE

Föreläsningsantekningar: Comminication & Go International, Karin Dahlström

Gotland, Träff 7/31.3.2020, SVERIGE

Presentations of Assignments, Discussions, Wrapping up, Karin Dahlström

LILLA BJERS, intervju med Elin Hoas, 27/11-2019. Modul 8, Mikroföretagande och internationalisering, 1,45 minuter.

TRYFFEL OF SWEDEN/ÖSTERGARN TRYFFEL, intervju med Susanne Welin-Berger och Olof Thomsson 26/11-2019. Modul 8, Green Entrepreneurs Go International, 5,07 minuter.

Vallentuna, SVERIGE

Green Entrepreneurs Go International, Anna Nyquist

ESTONIAN SEMINARS

Materials from seminar day 12.06.2020 in Estonia:

Heli Tooman Eksport ja rahvusvaheline turg_video

Heli Tooman Eksport ja rahvusvaheline turg_slaidid

Eva Laks Woodbright_video