Funding

Materials

Gotland, Träff 3/13.2.2020, SVERIGE

Föreläsningsanteckningar: Green Brands and Quality, Karin Dahlström

LILLA BJERS, intervju med Elin Hoas, 27/11-2019. Modul 4, Kvalitet och certifieringar – steg mot hållbarhet, 8,23 minuter.

GANGVIDE FARM, intervju med Kickan och Per Karlsson 26/11-2019. Modul 4, Kvalitet och certifieringar – steg mot hållbarhet, 12,59 minuter.

TRYFFEL OF SWEDEN/ÖSTERGARN TRYFFEL, intervju med Susanne Welin-Berger och Olof Thomsson 26/11-2019. Modul 4, Steps Towards Sustainable Quality, 11,37 minuter.

Vallentuna 22.1.2020, SVERIGE

Steps Towards Sustainable Quality, Anna Nyquist

ESTONIAN SEMINARS

Materials from seminar day 6.2.2020 in Estonia:

Heli Tooman Kvaliteedi mõtestamine ja jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine_slaidid (alates 20 slaidist)

Heli Tooman Kvaliteedi mõtestamine ja jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine – mooduli 4 tutvustus video

Kadi Ruumet Kvaliteedi juhtimine Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses_video

Kadi Ruumet Kvaliteedi juhtimine Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskuses_slaidid